Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


HỎI ĐÁP

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Ngô Thi Anh Thư
Thời gian 9/12/2013 3:25:21 PM
Điện thoại 0975243561
Email thuthu@gmail.com
Địa chỉ phường An Mỹ, Tam Kỳ
Nội dung Theo quy định thì tháng 4 năm 2014 tôi sẽ được xét hưởng phụ cấp thâm niên. Tuy nhiên, năm 2012 tôi có sinh con thứ 3. Tôi nghe đồng nghiệp nói: những giáo viên đã sinh con thứ 3 thì bị trừ 1 năm thâm niên, do vậy trường hợp của tôi cũng bị trừ 1 năm thâm niên nên chưa đủ năm để xét thâm niên. Vậy xin hỏi những trường hợp sinh con thứ 3 thì có bị trừ hoặc kéo dài một năm thâm niên hay không?
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
Người gửi: Phòng Giáo dục Tam Kỳ ; Ngày gửi: 12/09/2013
Nội dung:

Theo Thông tư liên tịch số: 68/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP  ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, một trong những đối tượng được áp dụng là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).


Theo khoản 3, điều 2 Thông tư trên, mức phụ cấp thâm niên được tính như sau: Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.


Như vậy với hướng dẫn trên, kể từ ngày bạn được biên chế chính thức (không tính 1 năm tập sự) bạn trực tiếp tham gia giảng dạy đủ 5 năm (60 tháng) thì bạn đủ điều kiện để được xét hưởng phụ cấp thâm niên. Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Ví dụ bạn trúng tuyển viên chức vào tháng 10 năm 2006, đến tháng 10 năm 2007 bạn mới chính thức có quyết định hết thời gian tập sự. Vậy đến tháng 10 năm 2012 bạn mới đủ 5 năm để xét hưởng phụ cấp thâm niên.


Vấn đề mà bạn quan tâm đó là những trường hợp sinh con thứ 3 có bị trừ hoặc là kéo dài một năm thâm niên hay không? Ở Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT – BGDĐT…hướng dẫn một số điều của Nghị định này không có điều khoản nào quy định những trường hợp sinh con thứ 3 sẽ bị trừ hoặc là kéo dài 1 năm thâm niên.


Quay về
Gửi câu hỏi

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com