Liên kết Website

Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 95 items in 5 pages
1 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về đánh giá HS tiểu học và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về Điều lệ trường tiểu học
Số/Ký hiệu: 27/2020/TT-BGDĐT và TT 28/2020/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Hữu Độ
Đã xem: 162 lượt / Tải về: 1 lượt
04/09/2020
2 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Số/Ký hiệu: 18/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 92 lượt / Tải về: 2 lượt
04/09/2020
3 Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2182/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 93 lượt / Tải về: 1 lượt
10/08/2020
4 Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 985/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 156 lượt / Tải về: 1 lượt
09/04/2020
5 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu phạm vi quản lý của Phòng GDĐT thành phố thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 6481/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch - Nguyễn Hồng Quang
Đã xem: 175 lượt / Tải về: 1 lượt
13/12/2019
6 CHỈ THỊ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 CỦA BỘ GDĐT
Số/Ký hiệu: 2268/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 294 lượt / Tải về: 1 lượt
08/08/2019
7 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2326/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 308 lượt / Tải về: 1 lượt
22/07/2019
8 THÔNG TƯ VỀ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
Số/Ký hiệu: 06/2019/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 282 lượt / Tải về: 0 lượt
12/04/2019
9 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 06/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 322 lượt / Tải về: 1 lượt
15/03/2019
10 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 89/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Trưởng phòng - Bùi Tấn Nhã
Đã xem: 574 lượt / Tải về: 1 lượt
15/02/2019
11 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: Số: 18/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Hữu Đ
Đã xem: 408 lượt / Tải về: 0 lượt
22/08/2018
12 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Số/Ký hiệu: Số: 17/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký
Đã xem: 426 lượt / Tải về: 1 lượt
22/08/2018
13 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Số/Ký hiệu: Số: 19/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị N
Đã xem: 403 lượt / Tải về: 1 lượt
22/08/2018
14 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2740/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 324 lượt / Tải về: 0 lượt
11/09/2018
15 Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 14/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Hữu Độ
Đã xem: 465 lượt / Tải về: 1 lượt
20/07/2018
16 Quyết định Ban hành khung thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2154/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 457 lượt / Tải về: 2 lượt
16/07/2018
17 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2018
Số/Ký hiệu: 143 /KH-PGDĐT ; Người ký: Trưởng phòng - Trần Ngọc Sơn
Đã xem: 279 lượt / Tải về: 0 lượt
27/02/2018
18 Nghị định quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Số/Ký hiệu: 06/2018/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 585 lượt / Tải về: 0 lượt
05/01/2018
19 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các
Số/Ký hiệu: 27/2017/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 711 lượt / Tải về: 1 lượt
08/11/2017
20 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 15-CTr/TU ; Người ký: Bí thư - Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 1081 lượt / Tải về: 8 lượt
30/10/2017

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com